Avtal & villkor
Medlemskap

Medlemskapsvillkor

Allmänna villkor
Medlemskapet är personligt vilket innebär att bokning och spel endast får ske av den person som tecknat medlemskapet. Det är dock tillåtet att ta med gäster till en extra kostnad, gäller för samtliga timmar man bokar och spelar.

Det är ej tillåtet att förtära egen mat eller dryck i SIMGOLFs lokaler, ej heller att ha egna vattenflaskor.

SIMGOLF har rätt att tillfälligt eller permanent säga upp medlemskapet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemskapsvillkoren stipulerade i detta avtal.

En medlem som tillfälligt eller permanent fått sitt medlemskap uppsagt av SIMGOLF har inte rätt att omregistrera sig eller boka tider via annan medlems inloggning.

Villkor SIMGOLF Medlemskap:
Vid köp av detta medlemskap har du en fast rabatt på 40 % på alla box timmar, samt 20% rabatt om du har gäst med. Gratis timme/ar kan endast lösas in på den SIMGOLF anläggning där du har köpt ditt medlemskap. Övriga rabatter som ingår i medlemskapet gäller på samtliga SIMGOLF anläggningar, i båda Sverige och Danmark. SIMGOLF Medlemskap är giltigt fr.o.m. inköpsdatum och ett år fram.

Prenumerationsmedlemskap förnyas automatiskt
SIMGOLF-prenumerationer, som SIMGOLF Medlemskap, förnyas automatiskt. Det betyder att det automatiskt kommer att ske återkommande debiteringar av ditt konto, beroende på vilken typ av prenumeration eller medlemskap du köpt. Om du till exempel köper en 12-månadersprenumeration på SIMGOLF kommer den automatiskt att förnyas vid slutet av 12-månadersperioden. Du måste själv avsluta din prenumeration eller ditt medlemskap 30 dagar före datumet för automatisk förnyelse för att undvika ytterligare kostnader. Förnyelsen av din prenumeration eller ditt medlemskap avbryts inte om du raderar ditt Sweetspot-konto. Info skickas ut 30 dagar innan sista uppsägningsdatum.

Månad för månad, direktdebitering
Prenumerationsvillkor
Din prenumeration börjar så snart din beställning har behandlats. Din prenumeration förlängs automatiskt varje månad utan att du meddelas om det tills du avslutar den. Du tillåter oss att lagra dina betalningsmetoder och att automatiskt debitera dina betalningsmetoder varje månad tills du säger upp prenumerationen. Vi debiterar dig automatiskt den aktuella avgiften för din plan, plus tillämplig skatt (t.ex. moms eller GST om det inte är inkluderat i avgiften), varje månad vid förlängning tills du säger upp prenumerationen.

Vi kan ändra avgiften för din plan vid varje månatlig förlängning, och du meddelas om varje kostnadsändring och har då möjlighet att säga upp prenumerationen. Om tillämplig moms eller GST (eller annan skatt eller tullavgift) ändras under din en månadsperiod justerar vi priset inklusive skatt för din plan till ditt nästa faktureringsdatum.

Om din primära betalningsmetod misslyckas godkänner du att vi debiterar dig med en annan betalningsmetod som är registrerad på ditt konto. Vi kan avbryta din prenumeration om du inte har registrerat någon alternativ betalningsmetod och betalningen inte går igenom, eller om ingen betalningsmetod på ditt konto fungerar.

Villkor för uppsägning
Du måste avsluta din prenumeration eller ditt medlemskap 30 dagar före datumet för automatisk förnyelse för att undvika ytterligare kostnader. Förnyelsen av din prenumeration eller ditt medlemskap avbryts inte om du raderar ditt Sweetspot-konto. Info skickas ut 30 dagar innan sista uppsägningsdatum.

Uppsägning av en prenumeration kan ske genom att kontakta SIMGOLF t.ex. via mejl center@simgolf.se eller telefon 079-068 37 38.

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.

Ångerrätt
Medlem har rätt att ångra tecknandet av medlemskap i upp till 14 dagar från att betalning skett. Medlem äger ej rätt till återbetalning om medlem under denna period bokat och använt några av de speltider som ingår i medlemskapet.

Medlemmens ansvar
Att vistas samt spela golf i SIMGOLFs lokaler sker på egen risk och under eget ansvar.

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som erbjuds hos SIMGOLF.

Medlemmen ansvarar för att alltid medta den personliga information som binder medlemmen till sitt medlemskap, såsom ID kort, Pass eller dylikt för att kunna bekräfta medlemmens identitet.

Ändringar av öppettider och utbud
SIMGOLF förbehåller sig rätten att vid behov göra mindre ändringar beträffande öppettider och utrustning.

SIMGOLF förbehåller sig rätten att stänga av hela eller vissa delar av lokalen vid behov, till exempel vid mindre renovering, reparation, underhåll, servicearbeten och/eller vid bokade event.

Erbjudanden och annan information
Som medlem har du möjlighet att ta del av unika erbjudanden och värdefull information från SIMGOLF och SIMGOLFs samarbetspartners. Sådana erbjudanden eller sådan information kan till exempel skickas direkt till dig via e-post, SMS eller visas för dig genom externa kanaler såsom social media eller på SIMGOLFs hemsida.

För att kunna kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig som avses i punkten ovan analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt. Detta innebär att olika medlemmar kan få olika erbjudanden baserat på sådana analyser. Vi analyserar bland annat dina tidigare bokningar och köp, demografiska data, intressen samt övriga interaktioner med SIMGOLF.

SIMGOLF reserverar sig för att det kan förekomma fel i den information som tillhandahålls i erbjudanden och artikelinformation om till exempel pris m.m. och förbehåller sig rätten att när som helst justera sådan information utan föregående avisering.

Dessa användarvillkor reglerar köp du gör på och din användning av SimGolf-webbplatsen, www.simgolf.se tillgänglig via dator eller mobilwebb, Webbplatsen kontrolleras av oss på “Simgolf AB”,

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller modifiera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Av denna anledning uppmuntrar vi dig att granska villkoren innan du gör något köp eller när du på annat sätt använder eller kommer åt sidan. Datumet för den senaste uppdateringen finns i det sista avsnittet av villkoren. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte göra några köp eller på annat sätt använda eller gå in på webbplatsen. Ditt köp eller användning av webbplatsen utgör ditt samtycke att följa och vara bunden av dessa villkor.

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att informationen på webbplatsen är fullständig, korrekt och aktuell. Trots våra ansträngningar kan information på webbplatsen ibland vara felaktig, ofullständig eller inaktuell. Alla erbjudanden, beskrivningar och priser på produkter/tjänster på hemsidan kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Avboka tid
Du kan enkelt avboka en tid via SweetSpot appen, avbokas 3 timmar innan starttid.

Kundregistrering
För att vi ska kunna genomföra er beställning/bokning behöver vi registrera, hantera och lagra de personuppgifter som du lämnar till oss. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med bestämmelserna i GDPR, läs mer i vår integritetspolicy och cookiepolicy.

Ansvar
Vi ansvarar inte för förluster eller skador som sker på vår egendom.