Användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar köp du gör på och din användning av SimGolf-webbplatsen, www.simgolf.se tillgänglig via dator eller mobilwebb, Webbplatsen kontrolleras av oss på “Simgolf AB”, ”STA”

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller modifiera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Av denna anledning uppmuntrar vi dig att granska villkoren innan du gör något köp eller när du på annat sätt använder eller kommer åt sidan. Datumet för den senaste uppdateringen finns i det sista avsnittet av villkoren. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte göra några köp eller på annat sätt använda eller gå in på webbplatsen. Ditt köp eller användning av webbplatsen utgör ditt samtycke att följa och vara bunden av dessa villkor.

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att informationen på webbplatsen är fullständig, korrekt och aktuell. Trots våra ansträngningar kan information på webbplatsen ibland vara felaktig, ofullständig eller inaktuell. Alla erbjudanden, beskrivningar och priser på produkter/tjänster på hemsidan kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Avboka tid

Du kan enkelt avboka en tid via SweetSpot appen.

Olämpligt innehåll
Vi förbehåller oss rätten att ta bort bilder eller text som är olaglig, kränkande, oanständig, rasistisk, hotfull eller religiöst stötande.

Kundregistrering
För att vi ska kunna genomföra er beställning/bokning behöver vi registrera, hantera och lagra de personuppgifter som du lämnar till oss. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med bestämmelserna i GDPR, läs mer i vår integritetspolicy och cookiepolicy.

Ansvar
Vi ansvarar inte för förluster eller skador som sker på våran ägedom.

Uppsägningstid och ångerrätt
Vi erhåller ingen uppsägningstid på våra erbjudanden eller medlemskap. Vid bokning

Lagval

Svensk lagstiftning gäller för dessa villkor, liksom för användning av hemsidan. I den mån tillämplig lagstiftning tillåter ska svensk allmän domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller er användning av vår hemsida, dock att detta inte ska hindra att STA självmant ska äga rätt att vidta rättsliga åtgärder mot kund/användare i det land där denne har sin hemvist

Betalning

  1. Kreditkort och Debit Kort

Betalning kan göras med följande kreditkort: Visa, MasterCard, American Express, Diners, Discover, JCB och Maestro. Observera att ditt kort debiteras med köpesumman när STA har skickat orderbekräftelsen till dig via e-post. Alla kredit-/betalkortstransaktioner på webbplatsen bearbetas med Adyen, en säker online betalning gateway som krypterar dina kortuppgifter i en säker värdmiljö. Betalning kommer att debiteras och dras från ditt konto när STA accepterar din beställning. Du bekräftar att kredit-/betalkortet som används är ditt eller att du har blivit specifikt auktoriserad av kredit-/betalkortets ägare att använda det. Alla kredit-/betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och auktorisering av kortutgivaren. Om emittenten av ditt betalkort vägrar att godkänna betalning till STA kommer din beställning att annulleras. Vi är inte ansvariga för några avgifter eller påföljder som kan åläggas av betalningsleverantören som ett resultat av att betalningen behandlas med avseende på din beställning.